click to sail

Pravila privatnosti/ Privacy policy

1) Prikupljanje osobnih podataka/ Collecting your personal data

Ova Internet stranica će prikupiti, spremiti i koristiti slijedeće osobne podatke/ This website will collected, stored and used the following types of personal information:

1.1.  Kada želite rezervirati plovilo/ When you want to book the boat:

1.1/a    Puno ime i prezime/ Full name (First and Second name),

1.1/b    E-mail adresa/ E-mail adress,

1.1/c    Broj telefona/ Phone number,

1.1/d    Broj plovidbene dozvole/ Boating licence number;

1.1/e    Broj kreditne ili debitne kartice/ Credit or debit card number,

1.1/f     Vaš potpis ukoliko je potreban vlastoručni potpis/ Your signature if it’s necessary,

1.1/g    Informacije o tome kada napravite kupovinu i narudžbu usluge/ Information about that when you make a purcase of service,

1.1/h    IP adresa/ IP adress.

Koristit ćemo  spomenute podatke kako bi realizirali naručenu uslugu i kako bi usluga bila što kvalitetnija, uključujući i korisničku podršku/  We will use mentioned datas for realise your order and to make service as much quality as we can, including  customer support.

Podatci iz Članka 1.1. će biti korišteni u Ugovoru o najmu plovila i spremljeni za vrijeme trajanja Ugovora ili duže u slučaju izvanrednog događaja kao što su nesreće sa plovilom  sa daljnjim sudskim postupcima ili u slučaju mogućih kršenja zakona od strane najmoprimca/  Datas from article 1.1. will be used in Boat rental contract  and stored till the end of the rental period or longer in case of an extraordinary event such as boat accidents with some further litigation or due to some other possible violation of the law by the lessee.

Iako smatramo da je najmoprimac prihvatio i potpisao uvjete Ugovora o najmu plovila kupnjom i narudžbom usluge najma plovila putem naše internet stranice, najmoprimac bi trebao potpisati ugovor elektroničkim putem ili na papiru tijekom primopredaje plovila/  Although we’re considering that lessee accepted Boat rental contract conditions by purcasing an service on our Internet site, lessee should sign the contract on electronic shape or on paper on check in.

1.2.   Podaci potrebni kad nas želite kontaktirati putem kontakt obrasca/ Datas which we’ll collect if you want contact us by contact form:

1.2/a    Ime- opcijski/ Name- optional,

1.2/b    E-mail adresa/ E-mail adress,

1.2/c    IP adresa / IP adress.

Podaci dostavljeni putem kontakt obrazca će biti korišteni u svrhe korisničke podrške/  Personal informations submitted to us through our contact form will be used for the  purposes of the support.

2) Otkrivanje osobnih podataka/ Disclosing personal information

Vaše osobne podatke možemo otkriti bilo kojem od naših zaposlenika ako je to razumno potrebno za svrhe navedene u ovoj politici/ We may disclose your personal information to any of our employees as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

Možemo otkriti vaše podatke/ We may disclose your personal information:

 1. u mjeri u kojoj to od nas zahtijeva zakon/ to the extent that we are required to do so by law,
 2. u vezi s bilo kojim tekućim ili budućim pravnim postupkom/ in connection with any ongoing or prospective legal proceedings,
 3. kako bismo uspostavili, ostvarili ili obranili svoja zakonska prava (uključujući pružanje informacija drugima u svrhu sprječavanja prijevara i smanjenja kreditnog rizika)/ in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk),
 4. kupcu (ili potencijalnom kupcu) bilo kojeg posla ili imovine koju prodajemo (ili razmišljamo)/ the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset that we are (or are contemplating) selling, 
 5. bilo kojoj osobi za koju razumno vjerujemo da se može obratiti sudu ili drugom nadležnom tijelu za otkrivanje tih osobnih podataka, gdje bi, prema našem razumnom mišljenju, takav sud ili tijelo s razumnom vjerojatnošću naložilo otkrivanje tih osobnih podataka/ to any person who we reasonably believe may apply to a court or other competent authority for disclosure of that personal information where, in our reasonable opinion, such court or authority would be reasonably likely to order disclosure of that personal information.
 6. Vlasnicima plovila ili predstavniku vlasnika plovila koji brod odaberete. Otkrit ćemo samo informacije koje su nam potrebne u obrascu za rezervaciju u odjeljku 1.1. u svrhu osiguravanja najkvalitetnije usluge i podrške/  To boat owners or boat owner representative which boat you choose. We will disclose only informations we’re requiring in booking form in section 1.1. for purpose to ensure that you get the most quality service and support.
 7. Osim kako je navedeno u ovoj politici, nećemo dati vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka/ Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties without your expressed consent.

3) Međunarodni prijenos podataka/ International data transfers

 1. Podaci koje prikupljamo mogu se pohranjivati, obrađivati i prenositi između bilo koje zemlje u kojoj poslujemo kako bi nam se omogućilo korištenje informacija u skladu s ovom politikom/  Information that we collect may be stored, processed in, and transferred between any of the countries in which we operate in order to enable us to use the information in accordance with this policy.
 2. Osobni podaci koje objavite na našoj web stranici ili dostavite za objavu na našoj web stranici mogu biti dostupni, putem interneta, diljem svijeta. Ne možemo spriječiti korištenje ili zlouporabu takvih informacija od strane drugih/  Personal information that you publish on our website or submit for publication on our website may be available, via the internet, around the world. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.
 3. Izričito se slažete s prijenosima osobnih podataka opisanih iznad, u odjeljku 1./ You expressly agree to the transfers of personal information described above, in Section 1.

4) Zadržavanje, brisanje i izmjena osobnih podataka/ Retaining, deleting and modification of personal informations

Ovaj odjeljak utvrđuje naše politike i postupke čuvanja podataka koji su osmišljeni kako bi osigurali da se pridržavamo naših zakonskih obveza u vezi sa zadržavanjem i brisanjem osobnih podataka/ This Section sets out our data retention policies and procedure, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations regarding the retention and deletion of personal information.

 1. Osobni podaci koje obrađujemo samo u svrhe iz odjeljka 1 neće se čuvati dulje od vašeg razdoblja najma./ Personal informations that we process only for purposes from section 1 shall not be kept longer than your rental period.
 2. Izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke koji spadaju u kategorije navedene u odjeljku 1 ako ih odlučite izbrisati/ We will delete all your personal datas falling within the categories set out in section 1 if you decide to delete it.
 3. U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili izbrisati sve svoje osobne podatke navedene u odjeljku 1/ You can change or delete all your personal informations set out in section 1 anytime.
 4. Sve radnje koje se odnose na vaše osobne podatke iz odjeljka 1, uključujući brisanje svih podataka, možete izvršiti nakon trajanja najma kontaktiranjem na e-mail info@undinaadriatica.com i na broj telefona 00385 95 553 6840./ All actions relating to your personal informations from section 1 you can do after duration of the rental period  by contacting us on e-mail info@undinaadriatica.com and on phone number 00385 95 553 6840.
 5. Najmoprimci u bilo kojem trenutku mogu zatražiti izvoz osobnih podataka i dobiti uvid u sve informacije koje imamo o njima. /  Our clients can asks for personal datas export anytime and get an insight into all information we have about them. 
 6. Podaci iz članka 1.1. koristit će se u Ugovoru o najmu plovila i čuvati do kraja razdoblja najma ili dulje u slučaju izvanrednog događaja kao što je nesreća plovila uz daljnji sudski spor ili zbog nekog drugog mogućeg kršenja zakona od strane najmoprimca/  Datas from article 1.1. will be used in Boat rental contract and stored till the end of the rental period or longer in case of an extraordinary event such as boat accidents with some further litigation or due to some other possible violation of the law by the lessee.

5) Izvoz podataka i prenosivost/ Data export and portability

Sve svoje osobne podatke koje imamo možete izvesti kontaktirajući nas putem e-maila ili putem spomenutog broja telefona. /  You can export all your personal informations by contacting us on e-mail or by phone number.

6) Sigurnost vaših osobnih podataka/ Security of your personal information

 1. Poduzet ćemo razumne tehničke i organizacijske mjere opreza kako bismo spriječili gubitak, zlouporabu ili promjenu vaših osobnih podataka/ We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse, or alteration of your personal information.
 2. Sve osobne podatke koje nam date pohranit ćemo na sigurnim i zaštićenim poslužiteljima našeg hosting providera SETCOR d.o.o.  gdje možete vidjeti i njihova Pravila privatnosti. Naš pružatelj usluga hostinga u potpunosti je usklađen s GDPR-om./ We will store all the personal information you provide on our hosting provider SETCOR d.o.o.  where you can see their Privacy policy. Our hosting provider is a fully GDPR compliant.
 3. Prihvaćate da je prijenos informacija putem interneta nesiguran i da ne možemo jamčiti sigurnost podataka poslanih putem interneta. You acknowledge that the transmission of information over the internet is insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the internet.

7) Izmjene i dopune/ Amendments

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu politiku objavljivanjem nove verzije na našoj web stranici. Trebali biste povremeno provjeravati ovu stranicu kako biste bili sigurni da razumijete sve promjene ovih pravila. Možemo vas obavijestiti o promjenama ove politike putem e-pošte ili putem sustava privatnih poruka na našoj web stranici./  We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you understand any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or through the private messaging system on our website.

8) Internet stranice trećih strana/ Third party websites

Naša web stranica uključuje hiperveze na web stranice naših partnera kao treće strane u ovom slučaju. Nemamo kontrolu i nismo odgovorni za politiku privatnosti i praksu trećih strana. Naši partneri mogu biti fizičke osobe ili tvrtke, što se stalno mijenja, stoga uvijek treba biti oprezan u dijeljenju i objavljivanju svojih osobnih podataka na web stranicama/ Our website includes hyperlinks to our partners websites as third party in this case. We have no control over and are not responsible for the privacy policies and practices of third parties. Our partners can be private persons or companies, which is constatnly changing, so you should always be carefull about sharing and posting you personal informations on websites.

9) KOLAČIĆI/ COOKIES

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala vaše iskustvo dok se krećete kroz web stranicu. Od toga, kolačići koji su kategorizirani prema potrebi pohranjuju se na vašem pregledniku jer su neophodni za rad osnovnih funkcionalnosti web stranice. Također koristimo kolačiće trećih strana koji nam pomažu analizirati i razumjeti kako koristite ovu web stranicu. Ovi kolačići bit će pohranjeni u vašem pregledniku samo uz vaš pristanak. Također imate mogućnost isključiti te kolačiće, ali odustajanje od nekih od ovih kolačića može utjecati na vaše iskustvo pregledavanja./  This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies, But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

10) Pristanak/ Consent

Ako pritisnete „Prihvati kolačiće i pravila o privatnosti“ i nastavite koristiti našu stranicu, pretpostavit ćemo da se slažete sa svim odjeljcima opisanim u Pravilima privatnosti./ If you press „Accept Cookies and Privacy policy“ and keep using our site we’ll assume that you agree with all sections described in Privacy policy.