click to sail

Click to sail is brand made by UNDINA ADRIATICA d.o.o. used as charter and rent a boat internet platform.

Click to sail je robna marka, internet platforma za charter djeltanost i djelatnost najma plovila trgovačkog društva  UNDINA ADRIATICA d.o.o. 

O nama- podaci o društvu/ About us- company informations

Tvrtka davatelja usluge/ Full company name

UNDINA ADRIATICA društvo s ograničenom odgovornošću turistička agencija i usluge u turizmu (Dalje: UNDINA ADRIATICA d.o.o.)

OIB društva / Company PIN

Porezni broj / Tax number

77935719515

HR77935719515

Sjedište/ Headquarter

Grožnjanska 26, 52100 Pula, Hrvatska

Nadležni sud/ Competent court

Društvo je upisano u sudski registar trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 130114822.

Tijelo nadzora/ Legal supervisor

Državni inspektorat; Tržišna i Turistička inspekcija

Temeljni kapital/ Share capital

43.000,00 kuna uplaćen u cijelosti u novcu i stvarima.

IBAN

HR0824020061101030782.

SWIFT/ BIC

ESBCHR22

Banka/ Bank

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Zastupnik/ Representative

član uprave/direktor Daniel Šulc samostalno i pojedinačno

Kontakt/ Contact

info@undinaadriatica.com, +38595 553 6840

.